Segling med Avatara 2002-2003

21 juli-
2 aug -
15 aug-24 okt
15-24 nov
24 nov 
27 nov
16 dec-
julfirande och
Nyår
10 jan -
20 jan-
feb
19 feb -
28 feb - 
3- 28 mars 
28 mars- 
3 maj 
juni 
13juni-
28 juni 
7 juli
Seglingen hem (under konstruktion)